AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe na Członków zespołu składającego się ze specjalistów jednego psychologa i jednego pedagoga w ramach Projektu pt. "Recepta na uśmiech 2"

18.12.2017

Zapraszamy do złożenia oferty na Zapytanie ofertowe nr 2/ZRR/RNU2 dotyczące wyboru Członków zespołu składającego się ze specjalistów: jednego psychologa oraz jednego pedagoga, którzy wspólnie w ramach zleconego zadania będą mieli obowiązek przeprowadzenia 1-godzinnych indywidualnych spotkań z młodzieżą z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych będącą Uczestnikami Projektu - celem opracowania ścieżek reintegracji oraz proponowanych ścieżek edukacyjnych i zawodowych dla każdego z nich. Szczegóły znajdują się w zakładce: Projekty " Recepta na uśmiech 2 " Zamówienia.

« wstecz