AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe na Członków zespołu składającego się ze specjalistów: jednego psychologa i jednego terapeuty w ramach Projektu pt. "Recepta na uśmiech 2"

18.12.2017

Zapraszamy do złożenia oferty na Zapytanie ofertowe nr 3/ZRR/RNU2 dotyczące wyboru Członków zespołu składającego się ze specjalistów: jednego psychologa oraz jednego terapeuty, którzy wspólnie w ramach zleconego zadania będą mieli obowiązek przeprowadzenia 1-godzinnych indywidualnych spotkań z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami będącymi Uczestnikami Projektu - celem opracowania ścieżek reintegracji dla każdego z nich. Szczegóły znajdują się w zakładce: Projekty " Recepta na uśmiech 2 " Zamówienia.

« wstecz