AKTUALNOŚCI

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 4/ZRR/RNU2

18.01.2018

Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 4/ZRR/RNU2: na objęcie ubezpieczeniem NNW w okresie realizacji Projektu pt. "Recepta na uśmiech 2": 80-osób będących Uczestnikami Projektu, w tym 40-dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami i 40-młodzieży z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz 40-rodziców/opiekunów prawnych w/w dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami i 8-osób będących Opiekunami grup Uczestników Projektu. Szczegóły w zakładce: Projekty " Recepta na uśmiech 2 " Zamówienia« wstecz