AKTUALNOŚCI

Rekrutacja do Projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5"

21.12.2018

Rekrutacja do Projektu będzie trwała od 11 stycznia 2019 r. do 1 lutego 2019 r. Formularze rekrutacyjne wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji należy składać w Biurze Projektu - Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości", przy ul. Damrota 4 (III p.) w Opolu, w trakcie trwania naboru, w godzinach od 8:30 do 14:00. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.
W zakładce Dokumenty do pobrania umieszczony jest: Regulamin Rekrutacji i Regulamin Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości wraz z załącznikami oraz Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.

« wstecz