AKTUALNOŚCI

Uwaga! Wydłużamy rekrutację do projektu

01.02.2019

Formularze rekrutacyjne wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji należy składać w Biurze Projektu - Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości", przy ul. Damrota 4 (III p.) w Opolu, w dniach od 04.02.2019 r. do 11.02.2019 r., w godzinach od 8:30 do 14:00. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. W ostatnim dniu naboru, tj. w dniu 11.02.2019 r. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będą przyjmowane do godziny 14:00.

« wstecz