AKTUALNOŚCI

Wznowienie rekrutacji Kobiet do projektu

10.04.2019

Informujemy, iż w związku z kolejnym wycofaniem się, w dniu dzisiejszym z udziału w Projekcie, jesteśmy zmuszeni wznowić rekrutację Kobiet.

Poszukiwane są Kobiety o statusie osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej.
Formularze rekrutacyjne wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji należy składać w Biurze Projektu - Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości", przy ul. Damrota 4 (III p.) w Opolu, w dniach od 11.04.2019 r. do 17.04.2019 r., w godzinach od 8:30 do 14:00. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. W ostatnim dniu naboru, tj. w dniu 17.04.2019 r. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będą przyjmowane do godziny 14:00.

« wstecz