AKTUALNOŚCI

Uwaga! Zmianie ulega treść Zasad udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020

30.04.2019

Informujemy, iż od dnia 23 kwietnia 2019r. obowiązują nowe Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020. Zasady uległy zmianie w następującym zakresie:
- doprecyzowania informacji dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z rekomendacjami MIiR,
- poszerzenia katalogu wydatków niekwalifikowalnych w ramach wsparcia finansowego o: zakup kas fiskalnych,
- rozliczenia środków wsparcia finansowego na podstawie faktur lub innych dokumentów księgowych,
- doprecyzowania definicji osoby ubogiej pracującej.
W zakładce Dokumenty do pobrania zamieszczono treść nowych Zasad udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

« wstecz