AKTUALNOŚCI

Wznowienie rekrutacji Kobiet do projektu

08.05.2019

Informujemy, iż w związku z kolejnym wycofaniem się z udziału w Projekcie, jesteśmy zmuszeni wznowić rekrutację Kobiet.

Poszukiwane są Kobiety o statusie osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej. Formularze rekrutacyjne wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji należy składać w Biurze Projektu - Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości", przy ul. Damrota 4 (III p.) w Opolu, w dniach od 08.05.2019 r. do 13.05.2019 r., w godzinach od 8:30 do 14:00. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

W ostatnim dniu naboru, tj. w dniu 13.05.2019 r., Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będą przyjmowane do godziny 10:00.

« wstecz