AKTUALNOŚCI

Uwaga! Zmianie ulega treść Regulaminu rekrutacji oraz Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

24.05.2019

Informujemy, iż zmianie ulega treść Regulaminu rekrutacji oraz Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (wraz z załącznikami), w związku z zawarciem z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu Aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5". Dotyczy on wprowadzenia nowych Zasad udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020 (wersja nr 4) przyjętych przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 681/2019 w dniu 23 kwietnia 2019 r.

Wprowadzone zmiany obowiązują z mocą wiążącą począwszy od dnia 23 kwietnia 2019 r.

Treść w/w Regulaminów po zmianach dostępna jest w zakładce: Dokumenty do pobrania.

« wstecz