AKTUALNOŚCI

Podstawowa Lista Rankingowa w ramach Projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5"

23.07.2019

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji w ramach Projektu pn. "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5" zamieszczamy Podstawową Listę Rankingową:

Podstawowa lista rankingowa.pdf

Uczestnicy Projektu, którzy mają zagwarantowane wsparcie finansowe to osoby, które zajęły miejsca na Podstawowej Liście Rankingowej w pozycjach od nr 1 do nr 51. Pozostali Uczestnicy mają prawo w terminie 5 dni (roboczych) licząc od dnia otrzymania pisma z informacją o wynikach oceny, dostarczyć do Biura Projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Oceny Wniosków.

Wnioski o numerach: 8/WD/SPP/OKP5/2019, 31/WD/SPP/OKP5/2019, 36/WD/SPP/OKP5/2019 zostały odrzucone na etapie oceny merytorycznej.

Pisma zawierające informacje dotyczące wyników oceny merytorycznej oraz wytycznych niezbędnych do podpisania Umowy na otrzymanie dotacji, zostaną przesłane do Państwa drogą elektroniczną.« wstecz