AKTUALNOŚCI

Lista Rankingowa po odwołaniach oraz Lista rezerwowa w ramach Projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5"

16.08.2019

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji w ramach Projektu pn. "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5" zamieszczamy Listę Rankingową po odwołaniach oraz Listę rezerwową:

Lista rankingowa po odwołaniach.pdf
Lista rezerwowa.pdf

W związku z rezygnacją 3 osób z otrzymania dofinansowania w ramach dotacji, ostatecznie, Uczestnicy Projektu, którzy mają zagwarantowane wsparcie finansowe to osoby, które zajęły miejsca na Liście Rankingowej po odwołaniach w pozycjach od nr 1 do nr 12.

Wnioski o numerach: 8/WD/SPP/OKP5/2019, 31/WD/SPP/OKP5/2019, 36/WD/SPP/OKP5/2019 zostały odrzucone na etapie oceny merytorycznej.

Pisma zawierające informacje dotyczące wyników oceny merytorycznej oraz wytycznych niezbędnych do podpisania Umowy na otrzymanie dotacji, zostaną przesłane do Państwa drogą elektroniczną.« wstecz