AKTUALNOŚCI

Uwaga! Planowany termin składania Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Projektu

30.08.2019

Informujemy, iż planowany pierwotnie termin naboru Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5" (02.09.2019 r. do 06.09.2019 r.) ulegnie zmianie z uwagi na fakt, iż nie wszyscy Uczestnicy Projektu, którzy znaleźli się na podstawowej liście rankingowej wśród osób, które miały zagwarantowane otrzymanie wsparcia finansowego w ramach dotacji podpisały Umowę na otrzymanie dotacji.
W związku z powyższym - prosimy na bieżąco śledzić stronę internetową Projektu, na której ogłosimy termin naboru Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

« wstecz