AKTUALNOŚCI

Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Projektu

15.10.2019

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Projektu pn. "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5" zamieszczamy Listę wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego:

Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego.pdf

Pisma zawierające informacje dotyczące wyników oceny merytorycznej oraz wytycznych niezbędnych do podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, zostaną przesłane do Państwa drogą elektroniczną.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest miesięcznie, w kwocie netto.« wstecz