AKTUALNOŚCI

Rusza rekrutacja do projektu "Recepta na uśmiech 3"

20.11.2019

Informujemy, iż Rekrutacja do Projektu pt. "Recepta na uśmiech 3 "będzie prowadzona w dniach od 25.11.2019 r. do 27.11.2019r., w godzinach od 8.00 do 14.00.

Rekrutacja dotyczy dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami oraz dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

Formularze rekrutacyjne ( 1A lub 1C), o których mowa w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. Recepta na uśmiech 3 zostały zamieszczone w zakładce: Dokumenty do pobrania.

Dokumentację zgłoszeniową należy składać w Biurze Projektu, tj. w siedzibie Stowarzyszenia " Promocja Przedsiębiorczości" przy ul. Damrota 4 ( III p.) w Opolu, w terminie naboru.

Dokumentację zgłoszeniową można złożyć osobiście, za pośrednictwem innych osób lub drogą pocztową. W przypadku wysłania dokumentacji zgłoszeniowej drogą pocztową za datę złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji do Projektu znajdują się w § 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. Recepta na uśmiech 3.

« wstecz