AKTUALNOŚCI

Wznowienie Rekrutacji do projektu "Recepta na uśmiech 3"

12.12.2019

Informujemy, iż wznawiamy Rekrutację do Projektu pt. "Recepta na uśmiech 3", która będzie prowadzona w dniach od 13.12.2019 r. do 17.12.2019 r., w godzinach od 8.00 do 14.00.

Rekrutacja dotyczy wyłącznie dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami - CHŁOPCÓW.


Formularze rekrutacyjne ( 1A ), o których mowa w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. Recepta na uśmiech 3 zostały zamieszczone w zakładce: Dokumenty do pobrania.

Dokumentację zgłoszeniową należy składać w Biurze Projektu, tj. w siedzibie Stowarzyszenia "Promocja Przedsiębiorczości" przy ul. Damrota 4 ( III p.) w Opolu, w terminie naboru.

Dokumentację zgłoszeniową można złożyć osobiście, za pośrednictwem innych osób lub drogą pocztową. W przypadku wysłania dokumentacji zgłoszeniowej drogą pocztową za datę złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji do Projektu znajdują się w § 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. Recepta na uśmiech 3.

« wstecz