AKTUALNOŚCI

Wznowienie Rekrutacji do projektu "Recepta na uśmiech 3"

21.01.2020

Informujemy, iż z uwagi na rezygnację jednego z Uczestników Projektu wznawiamy Rekrutację do Projektu pt. "Recepta na uśmiech 3", która będzie prowadzona w dniach od 22.01.2020 r. do 24.01.2020 r., w godzinach od 8.00 do 14.00.

Rekrutacja dotyczy wyłącznie dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami - CHŁOPCÓW.

Formularze rekrutacyjne (1A), o których mowa w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. Recepta na uśmiech 3 zostały zamieszczone w zakładce: Dokumenty do pobrania.

Dokumentację zgłoszeniową należy składać w Biurze Projektu, tj. w siedzibie Stowarzyszenia "Promocja Przedsiębiorczości" przy ul. Damrota 4 (III p.) w Opolu, w terminie naboru.

Dokumentację zgłoszeniową można złożyć osobiście, za pośrednictwem innych osób lub drogą pocztową. W przypadku wysłania dokumentacji zgłoszeniowej drogą pocztową za datę złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji do Projektu znajdują się w § 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. Recepta na uśmiech 3.« wstecz