AKTUALNOŚCI

Nabór Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla 1 uczestnika projektu oraz Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla 1 uczestnika projektu, którzy zadeklarowali chęć wnioskowania o przyznanie wsparcia

12.05.2020

Nabór Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla 1 uczestnika projektu oraz Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla 1 uczestnika projektu, którzy zadeklarowali chęć wnioskowania o przyznanie wsparcia w ramach projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5" prowadzony będzie w Biurze Projektu w dniu 15.05.2020 r. (tj. piątek) w godzinach 9:00 - 14:00.

Udzielenie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego zostało umożliwione na podstawie Uchwały nr 2467/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia odstępstw od procedur zawartych w dokumencie pn. Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.
Szczegóły w zakładce: Projekty -> "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5" -> Aktualności.

« wstecz