AKTUALNOŚCI

Zmiana Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

08.06.2020

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z przyjętą Uchwałą nr 2180/2020 z dnia 10 lutego 2020r. przez Zarząd Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały nr 5315/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020, z późn. zm., nastąpiła aktualizacja Regulaminu Przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Na podstawie aktualizacji Zasad udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020 (wersja 5, luty 2020) w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami, wprowadzono zmiany w następującym zakresie:

- aktualizacja zapisów dotyczących wparcia szkoleniowo-doradczego oraz doradztwa specjalistycznego;

- doprecyzowanie zapisów regulujących kwestie rozliczania wsparcia pomostowego (m.in. kwestia zwrotu niewykorzystanych środków, podejście do rozliczenia wsparcia pomostowego, zmiana terminu złożenia rozliczenia wsparcia pomostowego);

- aktualizacja aktów prawnych.

Niniejszym, prosimy o zapoznanie się z treścią zaktualizowanego Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z obowiązującymi załącznikami (dostępne z zakładce projektu - dokumenty do pobrania).
Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.pdf

Dokument obowiązuje od dnia 10.02.2020r., zgodnie z datą przyjęcia przez Zarząd Województwa Opolskiego w/w uchwały.

Wszelkie zmiany w podanym zakresie, zostaną wprowadzone stosownymi aneksami do zawartych Umów.

« wstecz