AKTUALNOŚCI

Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5"

19.06.2020

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Projektu pn. "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5" zamieszczamy Listę wniosków rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego:

Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego

Pismo zawierające informacje dotyczące wyników oceny merytorycznej oraz wytycznych niezbędnych do podpisania Aneksu do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, zostanie przesłane drogą elektroniczną.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest miesięcznie, w kwocie netto.« wstecz