AKTUALNOŚCI

Bezpłatne szkolenie i indywidualne konsultacje online pt. "Transport międzynarodowy - zmiany prawne i wyzwania związane z epidemią COVID-19".

19.06.2020

Zapraszamy firmy do udziału w bezpłatnym szkoleniu i indywidualnych konsultacjach online pt. "Transport międzynarodowy - zmiany prawne i wyzwania związane
z epidemią COVID-19".

Szkolenie odbędzie się w dniu 2 lipca 2020 r. w godz. od 10.00 do 14.00.Indywidualne konsultacje odbędą się w dniu 3 lipca 2020 r. w godzinach indywidualnie ustalonych z przedsiębiorcami.

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do internetu. Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu lub/i indywidualnych konsultacjach. Szkolenie i konsultacje odbędą się poprzez platformę ClickMeeting.

Dostęp z poziomu przeglądarki na komputerze i telefonie, zalecana przeglądarka Chrome.

Link do transmisji prześlemy w dniu szkolenia. Prosimy o podawanie adresów e-mail, na które zostanie wysłane zaproszenie do logowania na szkolenie lub/i indywidualne konsultacje.

Szkolenie i indywidualne konsultacje skierowane są do mikro, małych i średnich firm z terenu woj. opolskiego.

Szkolenie i indywidualne konsultacje poprowadzi - mgr inż. Sebastian Paluch - wieloletni wykładowca Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie, wykładowca Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców, certyfikowany doradca DGSA do spraw przewozu towarów niebezpiecznych wg ADR, właściciel certyfikatów CPC w zakresie transportu rzeczy i osób, autor ponad 20 podręczników z zakresu czasu pracy kierowców oraz mocowania ładunków. Prezes Stowarzyszenia Polskiego Forum Transportu. Trener i wykładowca wielu szkoleń z zakresu prawa transportowego oraz transportu międzynarodowego.

Udział w szkoleniu lub/i indywidualnych konsultacjach można zgłosić e-mailem do dnia 29.06.2020 r. na adres m.stylska@spp.opole.pl. O udziale w szkoleniu lub/i konsultacjach decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Z jednej firmy w szkoleniu lub/i konsultacjach mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby.

Szkolenie i konsultacje online finansowane przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME na lata 2014 - 2021 oraz ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej Ministerstwa Rozwoju. 

Formularz rejestracyjny
Program« wstecz