AKTUALNOŚCI

Rekrutacja w ramach II Rundy Projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5"

22.01.2021

Rekrutacja w ramach II Rundy projektu będzie trwała od 5 lutego 2021 r. do 12 lutego 2021 r. Formularze rekrutacyjne wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji (obowiązującym w ramach II Rundy) należy składać w Biurze Projektu - Stowarzyszeniu " Promocja Przedsiębiorczości", przy ul. Damrota 4 (III p.) w Opolu, w trakcie trwania naboru, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:00. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.
W zakładce Dokumenty do pobrania umieszczony jest: Regulamin Rekrutacji i Regulamin Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości (obowiązujące w ramach II Rundy) wraz z załącznikami oraz Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.

« wstecz