NASZE PROJEKTY

Przedsiębiorczość ma podstawowe znaczenie dla Europy. Dzięki niej Europa może podjąć wyzwania związane z globalizacją, przyczynia się ona do tworzenia nowych miejsc pracy i innowacji. Dlatego inauguracja sieci Enterprise Europe Network to istotny krok we właściwym kierunku

Dimitris Dimitriadis
Przewodniczący Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Ośrodek Enterprise Europe Network w Opolu wchodzi w skład sieci Enterprise Europe Network, która powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej i jest przez nią zarządzana. Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wsparcia dla biznesu, obejmująca swoim zasięgiem ponad 69 państw, w tym wszystkie należące do Unii Europejskiej. Skupia blisko 600 organizacji zatrudniających około 4000 specjalistów.

Naszym zadaniem jest udzielanie pomocy małym oraz średnim przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Pomoc ta dotyczy kluczowych dla przedsiębiorstw obszarów rozwoju: prowadzenia wymiany towarowej i usługowej wewnątrz UE, wdrażania innowacji oraz nowych technologii, pozyskiwania finansowania na inwestycje. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnych usług informacyjnych, doradczych oraz szkoleniowych.

Międzynarodowi eksperci biznesowi sieci mają doświadczenie i zasoby, które pomogą w rozwoju Twojej firmy. Niezależnie od Twojej działalności, możemy doradzić najlepsze możliwości rynkowe, które pomogą Ci rozwinąć się na arenie międzynarodowej. Sieć zarządza największą w Europie internetową bazą danych możliwości biznesowych. Pomoże znaleźć partnerów biznesowych lub akademickich do produkcji, dystrybucji, współtworzenia i dostarczania produktów, pomysłów i usług.

Ośrodek EEN w Opolu wchodzi w skład konsorcjum Enterprise Europe Network West Poland, którego koordynatorem jest Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej.

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych.

Link do strony: www.een.opole.pl
Opinie klientów korzystających z usług EEN
Link do ogólnopolskiej strony Enterprise Europe Network: www.een.org.pl

Kontakt

Enterprise Europe Network
ul. Damrota 4, 45-064 Opole
tel.: +48 77 456 56 00
fax: +48 77 454 40 97
Magdalena Maksymowicz
Menadżer lokalny
e-mail: m.maksymowicz@spp.opole.pl
tel.: +48 77 456 56 00
Marta Stylska
Konsultant
e-mail: m.stylska@spp.opole.pl
tel.: +48 77 456 56 00