NASZE PROJEKTY

Projekt: Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm
jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Parkiem Naukowo Technologicznym w Opolu
i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Spotkanie informacyjno - promocyjne

« wstecz

31.07.2014

Serdecznie zapraszamy
na spotkanie informacyjno - promocyjne
dotyczące Projektu

"Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm"

Realizowanego przez Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" w Opolu
w partnerstwie z Parkiem Naukowo - Technologicznym w Opolu
które odbędzie się

6 sierpnia 2014 roku o godzinie 10.00
w Auli Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji
przy ulicy Ozimskiej 63 w Opolu


Na spotkaniu będą poruszane główne cele projektu i jego założenia, jak również poszczególne etapy przebiegu projektu.

« wstecz

Człowiek - najlepsza inwestycja