NASZE PROJEKTY

Projekt: Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm
jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Parkiem Naukowo Technologicznym w Opolu
i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu Innowacje 4D

« wstecz

12.09.2014

Informujemy, że ulega wydłużeniu termin rekrutacji do Projektu: "Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm". Formularze rekrutacyjne (dostępne w zakładce projektu: Dokumenty do pobrania - Regulamin rekrutacji - Załączniki) można składać w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 9:00 a 15:30 do 17.09.2014 r.

« wstecz

Człowiek - najlepsza inwestycja