NASZE PROJEKTY

Projekt: Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm
jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Parkiem Naukowo Technologicznym w Opolu
i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Koniec etapu oceny formalnej

« wstecz

26.09.2014

Informujemy, iż w dniu 26.09.2014 r. został zakończony etap oceny formalnej złożonych Formularzy rekrutacyjnych. W związku z powyższym następnym etapem jest ocena merytoryczna złożonych Formularzy rekrutacyjnych, której dokona powołany Zespół Komisji Rekrutacyjnej.

Poniżej przedstawiany:
- listę formularzy rekrutacyjnych ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej
- listę formularzy rekrutacyjnych negatywnie ocenionych na etapie oceny formalnej oraz wycofanych przez kandydatów

Jednocześnie informujemy, iż o powodach odrzucenia Kandydaci zostaną poinformowani w formie pisemnej.

« wstecz

Człowiek - najlepsza inwestycja