NASZE PROJEKTY

Projekt: Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm
jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Parkiem Naukowo Technologicznym w Opolu
i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ponowna rekrutacja

« wstecz

06.10.2014

W związku z wycofaniem się trzech przedsiębiorców zakwalifikowanych do Projektu "Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm" informujemy, że rozpoczynamy ponowną rekrutację do przedmiotowego projektu. Formularze rekrutacyjne (dostępne w zakładce projektu: Dokumenty do pobrania - Regulamin rekrutacji - Załączniki) można składać w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 8:00 a 15:30. Rekrutacja ma charakter otwarty i trwać będzie do chwili zrekrutowania trzech kandydatów.

Równocześnie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją ulega zmianie termin szkoleń, przewidziany na dzień 08.10.2014r. Nowy termin zostanie podany na stronie internetowej Projektu oraz zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

« wstecz

Człowiek - najlepsza inwestycja