NASZE PROJEKTY

Projekt: Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm
jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Parkiem Naukowo Technologicznym w Opolu
i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakończenie rekrutacji do projektu "Innowacje-4D"

« wstecz

10.10.2014

W dniu 9 października 2014 roku zakończyła się rekrutacja otwarta do Projektu "Innowacje-4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm". W jej wyniku zgłosiło się 4 kandydatów (pracowników przedsiębiorstw).
Na etapie rekrutacji, 1 kandydat zrezygnował.
Po ocenie formalnej przeprowadzonej przez personel Projektu w dniu 9 października 2014roku, 3 kandydatów zarejestrowanych pod numerami 61/FR/SPP/POKL 82.1/2014, 63/FR/SPP/POKL 82.1/2014 i 64/FR/SPP/POKL 82.1/2014 zakwalifikowało się do oceny merytorycznej.

W dniu 10 października 2014 roku Zespół Komisji Rekrutacyjnej dokonał oceny merytorycznej trzech kandydatów.
Poniżej wyniki pozytywnej oceny merytorycznej:
1. 61/FR/SPP/POKL 82.1/2014 - 8 punktów
2. 63/FR/SPP/POKL 82.1/2014 - 6 punktów
3. 64/FR/SPP/POKL 82.1/2014 - 6 punktów


Równocześnie informujemy, że szkolenia dla drugiej grupy (pracownicy przedsiębiorstw plus zakwalifikowani naukowcy z listy rezerwowej) na temat: Innowacji procesowej, produktowej, organizacyjnej i marketingowej rozpoczną się w dniu 13.10.2014r. o godz. 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia "Promocja Przedsiębiorczości" w Opolu, ul. Damrota 4 III piętro pokój nr 3.

« wstecz

Człowiek - najlepsza inwestycja