NASZE PROJEKTY

Projekt: Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm
jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Parkiem Naukowo Technologicznym w Opolu
i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiana miejsc stażu w grudniu 2014

« wstecz

06.12.2014

Z dniem 3 grudnia 2014 roku naukowcy biorący udział w projekcie "Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm" zakończyli swoje pierwsze staże i rozeznali sytuację pod kątem innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach uczestniczących w przedmiotowym projekcie.

W ramach utworzonych zespołów liczących 4 naukowców oraz przyporządkowanym im 4 przedsiębiorstwom, z dniem 4 grudnia 2014 roku nastąpiła zmiana miejsca stażu i zostały podpisane kolejne umowy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorstwami oraz organizatorem. Przez 1,5 miesiąca naukowcy będą zapoznawać się z potencjałem innowacyjnym w nowych miejscach stażu, z zasadami funkcjonowania firmy oraz przekażą instytucją przyjmującym na staż posiadaną wiedzę na temat innowacji.

Następna zmiana miejsca stażu (a tym samym podpisanie nowych umów) nastąpi 20 stycznia 2015r.

« wstecz

Człowiek - najlepsza inwestycja