NASZE PROJEKTY

Projekt: Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm
jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Parkiem Naukowo Technologicznym w Opolu
i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Nowe umowy stażowe

« wstecz

21.01.2015

Zgodnie z założeniami projektu pn "Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm", w dniu 20 stycznia 2015 roku zostały podpisane nowe umowy stażowe.

W ramach jednego zespołu, naukowcy po raz trzeci zmienili miejsce stażu i stanęli przed kolejnym wyzwaniem tj. zapoznaniem z potencjałem innowacyjnym nowego przedsiębiorstwa, jego funkcjonowaniem jak również zebraniem wszelkich informacji potrzebnych do opracowania dokumentacji wdrożeniowej. W wyniku prac jednego zespołu powstanie bowiem kompletna analiza dla każdego z 4 przyporządkowanych przedsiębiorstw oraz propozycja wdrożenia poszczególnych innowacji: produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej.

Ostatnie umowy w ramach 6 miesięcznych staży naukowców w przedsiębiorstwach, zostaną podpisane w dniu 4 marca 2015 roku.

« wstecz

Człowiek - najlepsza inwestycja