NASZE PROJEKTY

Projekt: Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm
jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Parkiem Naukowo Technologicznym w Opolu
i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiana w składzie zepołu obsługujacego projekt

« wstecz

11.02.2015

Zawiadamiamy, że z dniem 31 stycznia 2015 roku Pani Irena Hadasik zakończyła współpracę przy projekcie pn "Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm".

Aktualny skład personelu projektu pn "Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm":

Lider Projektu:
Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" w Opolu

Agnieszka Walków - Menadżer projektu a.walkow@spp.opole.pl
Karolina Małysiak - Specjalista do spraw obsługi projektu k.malysiak@spp.opole.pl
Michał Wojczyszyn - Specjalista ds. administracyjnych, monitoringu i sprawozdawczości projektu m.wojczyszyn@spp.opole.pl
tel. 77 4 56 56 00

Partner Projektu:
Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. w Opolu

Aleksandra Gałęza - Specjalista ds. szkoleń i staży a.galeza@pnt.opole.pl
Tel. 77 4 24 56 30

« wstecz

Człowiek - najlepsza inwestycja