NASZE PROJEKTY

Projekt: Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm
jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Parkiem Naukowo Technologicznym w Opolu
i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje bieżące dla uczestników projektu:

« wstecz

16.02.2015

Uprzejmie informujemy uczestników Projektu pn "Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm" iż:

1) W dniach od 19 lutego do 26 lutego 2015 roku w Biurze Projektu należy składać dokumenty za okres rozliczeniowy od 20 stycznia do 19 lutego 2015 roku tj. kartę czasu pracy, listy obecności, protokoły spotkań (w przypadku mentorów) oraz rachunek nr 4 (2 szt.).

2) W Biurze Projektu można odebrać zatwierdzony Rachunek nr 1 i 2.

3) W dniu 3 lutego 2015 roku kończy się okres obowiązywania trzeciej umowy w ramach 6 miesięcznych staży naukowców w przedsiębiorstwach. Ostatnia czwarta umowa pomiędzy organizatorem, instytucją przyjmującą na staż oraz naukowcem - zostanie podpisana w dniu 4 marca 2015 roku.

« wstecz

Człowiek - najlepsza inwestycja