NASZE PROJEKTY

Projekt: Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm
jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Parkiem Naukowo Technologicznym w Opolu
i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Końcowy raportu ze stażu i Dokumentacja wdrożeniowa

« wstecz

11.03.2015

W dniu 25.02. 2015 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli poszczególnych zespołów, mentorów oraz lidera i partnera projektu pn. "Innowacje 4D-multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm". W trackie spotkania zostały omówione wzory dokumentów:
- końcowego raportu ze stażu;
- dokumentacji wdrożeniowej.

Po uwzględnieniu sugestii oraz ustaleń z przedmiotowego spotkania, zweryfikowano przedmiotowe wzory dokumentów. Następnie ostateczną wersję rozesłano pocztą elektroniczną do Wszystkich pracowników naukowych, biorących udział w Projekcie.

Poniżej załączamy obowiązujące wzory :
- Końcowy raport ze stażu;
- Dokumentacja wdrożeniowa;

WAŻNE:
Wymienione powyżej dokumenty należy składać w Biurze Projektu - siedziba Stowarzyszenia "Promocja Przedsiębiorczości" przy ul. Damrota 4 w Opolu.
Termin złożenia przedmiotowych dokumentów to 7 dni roboczych od zakończenia ostatniego miesiąca stażu (19.04.2015r.) tj. do 28 .04.2015r.
Końcowy raport ze stażu (składany w wersji papierowej dla Organizatora - jako element dokumentacji rozliczającej staż) przygotowuje każdy naukowiec indywidualnie dla każdego z 4 przedsiębiorstw, w których odbył staż.
Dokumentacja wdrożeniowa dla konkretnego przedsiębiorcy przygotowywana jest przez cały zespół naukowców pod nadzorem mentora. Należy ją dostarczyć w wersji papierowej oraz elektronicznej.

« wstecz

Człowiek - najlepsza inwestycja