NASZE PROJEKTY

Projekt: Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm
jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Parkiem Naukowo Technologicznym w Opolu
i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Termin składania dokumentów za okres rozliczeniowy od 20 lutego do 19 marca 2015

« wstecz

14.03.2015

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 19 marca do 26 marca 2015 roku w Biurze Projektu pn "Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm" należy składać dokumenty za okres rozliczeniowy od 20 lutego do 19 marca 2015 roku tj. kartę czasu pracy, listy obecności, protokoły spotkań(w przypadku mentorów) oraz rachunek nr 5 (2 szt.).

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość wypełnienia składanych dokumentów. Dotyczy to zwłaszcza naukowców, którzy w przedmiotowym okresie rozliczeniowym, odbywają staż w dwóch przedsiębiorstwach (w pierwszym od 20 lutego do 03 marca 2015 roku i w drugim od 04 marca do 19 marca 2015roku)

« wstecz

Człowiek - najlepsza inwestycja