NASZE PROJEKTY

Projekt: Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm
jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Parkiem Naukowo Technologicznym w Opolu
i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakończenie 6 miesięcznych staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach

« wstecz

13.04.2015

Z dniem 19 kwietnia 2015 roku zakończą się 6 miesięczne staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach w ramach Projektu pn. "Innowacje 4D-multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm".

Pracownicy naukowi pod nadzorem mentorów - w ramach swoich zespołów - zobowiązani są do wypracowania i przedstawienia dla każdego przedsiębiorstwa propozycji 4 innowacyjnych rozwiązań, które przyjmą postać Dokumentacji Wdrożeniowej (według przyjętego wzoru).

Ponadto uczestnicy rozliczą się z udziału w Projekcie przedkładając Raporty Końcowe dla każdego przedsiębiorstwa, w którym odbyli staż.

Obowiązujący termin składania dokumentów w Biurze Projektu - to dzień 28 kwietnia 2015r.

« wstecz

Człowiek - najlepsza inwestycja