NASZE PROJEKTY

Projekt: Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm
jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Parkiem Naukowo Technologicznym w Opolu
i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Termin składania dokumentów za okres rozliczeniowy od 20 marca do 19 kwietnia 2015 roku

« wstecz

13.04.2015

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 20 kwietnia do 27 kwietnia 2015 roku w Biurze Projektu pn "Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm" należy składać dokumenty za okres rozliczeniowy od 20 marca do 19 kwietnia 2015 roku tj. kartę czasu pracy, listy obecności, protokoły spotkań(w przypadku mentorów) oraz rachunek nr 6 (2 szt.).

Ponadto w dniach od 20 kwietnia do 28 kwietnia 2015 roku należy składać również Końcowe raporty ze stażu w poszczególnych przedsiębiorstwach (w wersji papierowej) oraz Dokumentację wdrożeniową ( w wersji papierowej oraz elektronicznej).

« wstecz

Człowiek - najlepsza inwestycja