NASZE PROJEKTY

Projekt: Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm
jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Parkiem Naukowo Technologicznym w Opolu
i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Termin składania dokumentów za okres rozliczeniowy od 20 kwietnia do 19 maja 2015r.

« wstecz

18.05.2015

Od dnia 20 kwietnia 2015r. rozpoczęły się staże pracowników przedsiębiorstw na opolskich uczelniach.

W związku powyższym uprzejmie informujemy, że w dniach od 19 maja do 21 maja 2015 roku w Biurze Projektu pn "Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm" należy składać dokumenty za okres rozliczeniowy od 20 kwietnia do 19 maja 2015r. tj. kartę czasu pracy, listy obecności oraz rachunek nr 1 (2egzemplarze).

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość wypełnienia składanych dokumentów.

« wstecz

Człowiek - najlepsza inwestycja