NASZE PROJEKTY

Projekt: Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm
jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Parkiem Naukowo Technologicznym w Opolu
i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Termin składania dokumentów za okres rozliczeniowy od 20 maja do 19 czerwca 2015r.

« wstecz

16.06.2015

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 19 czerwca do 23 czerwca 2015 roku w Biurze Projektu pn "Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm" należy składać dokumenty za okres rozliczeniowy od 20 maja do 19 czerwca 2015r. tj. kartę czasu pracy, listy obecności oraz rachunek nr 12 (2 egzemplarze).

Ponadto stażyści zobowiązani są do składania Raportu końcowego ze stażu wraz z dokumentacją zdjęciową.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość wypełnienia składanych dokumentów oraz przestrzeganie wyznaczonych terminów.

« wstecz

Człowiek - najlepsza inwestycja