NASZE PROJEKTY

Projekt: Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm
jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Parkiem Naukowo Technologicznym w Opolu
i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Konferencja podsumowująca projekt Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm - 26.06.2015r. godz. 12.00

« wstecz

16.06.2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 czerwca 2015r. o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu przy ul. Technologicznej 2 odbędzie się konferencja podsumowującą projekt pn. "Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm".

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich uczestników projektów, właścicieli przedsiębiorstw oraz mentorów.

W trakcie konferencji, każdemu Przedsiębiorcy biorącemu udział w projekcie zostanie wręczona dokumentacja wdrożeniowa opracowana przez zespół naukowców, odbywających staż w przedsiębiorstwie.

Prosimy wszystkich uczestników o potwierdzenie przybycia do dnia 19 czerwca 2015r. na adres biuro@spp.opole.pl lub telefonicznie 77 456 56 00.

Program konferencji
podsumowującej Projekt pn.
"Innowacje 4D-multidycyplinarne wsparcie dla opolskich firm"

11.30-12.00 Rejestracja uczestników konferencji
12.00-12.15 Otwarcie konferencji- Pan Jakub Czyczyło, Prezes Zarządu
Stowarzyszenia "Promocja Przedsiębiorczości" w Opolu
12.15-12.30 Przedstawienie koncepcji oraz założeń Projektu-Pan prof. Jarosław Mamala, Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu.
12.30-12.45 Podsumowanie Projektu- Pani Agnieszka Walków, Menadżer Projektu
12.45-13.00 Wystąpienie Pani dr Anety Buczek, Uniwersytet Opolski, dotyczące przebiegu staży w firmach oraz propozycji innowacyjnych rozwiązań dla firm
13.00-13.15 Wystąpienie Pani Justyny Grali, firma P.H.U.P. "Holpona" sp. z o.o., dotyczące uczestnictwa w Projekcie i korzyściach dla firmy
13.15-13.30 Przerwa kawowa
13.30-13.45 Wystąpienie Pani dr Anny Bruskiej, Uniwersytet Opolski, dotyczące przebiegu staży w firmach oraz propozycji innowacyjnych rozwiązań dla firm
13.45-14.00 Wystąpienie Pani dr Reginy Mazurek, Politechnika Opolska, dotyczące przebiegu staży w firmach oraz propozycji innowacyjnych rozwiązań dla firm
14.00-14.15 Wystąpienie Pana Władysława Gomółki, firma Grzegorz Kasiura DACH KLINKIER, dotyczące uczestnictwa w Projekcie i korzyściach dla firmy
14.15-14.30 Wystąpienie Pani dr hab. inż. Jadwigi Świrskiej-Perkowskiej, Politechnika Opolska, dotyczące przebiegu staży w firmach oraz propozycji innowacyjnych rozwiązań dla firm
14.30-15.00 Wystąpienie Pana dr hab. inż. Zbigniewa Pluteckiego, Politechnika Opolska, dotyczące przebiegu staży w firmach oraz propozycji innowacyjnych rozwiązań dla firm
15.00-15.15 Wystąpienie Pani Magdaleny Serwa, firma Zakłady Mechaniczne "ZAMPAP" w Krapkowicach S.A., dotyczące uczestnictwa w Projekcie i korzyściach dla firmy
15.15-15.45 Przerwa obiadowa.
15.45-16.00 Oprowadzanie po nowym budynku Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu.
16.00-16.45 Dyskusja zamykająca konferencję, rozmowy i spotkania naukowo-biznesowe.


« wstecz

Człowiek - najlepsza inwestycja