INKUBATOR

Kto może zostać przyjęty?

Do Inkubatora przyjmowane są:
  • osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, w tym spółki w organizacji;
  • przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność bez względu na jej formę organizacyjną.
Od początku działalności z usług Inkubatora skorzystało 198 małych i średnich przedsiębiorstw zapewniając 720 nowych miejsc pracy. Aktualnie z pomieszczeń Inkubatora korzystają 52 firmy, głównie usługowe, handlowe, finansowe, szkoleniowe i prawnicze.