INKUBATOR
Opolski Inkubator Przedsiębiorczości /OIP/ powstał jako inicjatywa Stowarzyszenia "Promocja Przedsiębiorczości", wspierana przez władze lokalne i zrealizowana w oparciu o środki Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego, Kontraktu Wojewódzkiego, Banku Światowego i Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem działalności OIP jest:
  • promowanie i wspieranie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Gminy Opole oraz województwa opolskiego.
  • stwarzanie specjalnych warunków ułatwiających powstawanie nowych i rozwój istniejących przedsiębiorców wraz z usługą szkoleniową doradczą.
  • aktywizacja lokalnej społeczności w celu podejmowania działalności gospodarczej.
  • aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez wszechstronną pomoc zainteresowanym osobom w tworzeniu przedsiębiorstwa i jego działalności w początkowym okresie.
Przedsiębiorstwom działającym na terenie Inkubatora oferujemy:
  • Wynajem powierzchni biurowych, magazynowych i składowych po preferencyjnych stawkach;
  • System usług wspierających działalność gospodarczą;
  • Profesjonalne doradztwo prawne, finansowe i marketingowe;
  • Promocję wśród osób odwiedzających stronę internetową Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości” i firm współpracujących.