NASZE PROJEKTY


Zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/ZK/JZ

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/ZK/JZ, które ukazało się w dniu 05.04.2017 r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich i dotyczyło oferty na zespół składający się z osób dysponujących odpowiednią wiedzą z zakresu deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami starszymi, będących absolwentami kierunków medycznych i/lub zdrowie publiczne i/lub psychologia, którzy w ramach zleconego zadania będą mieli obowiązek przeprowadzenia konsultacji psychologicznych, szkoleń grupowych oraz szkoleń indywidualnych z Uczestnikami Projektu - tj. z 18 opiekunami faktycznymi osób starszych będącymi Uczestnikami Projektu. w ramach Projektu pt. „Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu”.

Za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert uznano ofertę:
Pracownia Rozwoju Osobistego i Zawodowego Izabela Krysa
Ul. Katowicka 39 lok. 319, 45-061 Opole

Oferta spełniła wszystkie stawiane wymagania obligatoryjne oraz wymagania obligatoryjne szczegółowe i okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.Loga partnerów projektów


Zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 5/RR/OKP4

Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 5/RR/OKP4, tj. przeprowadzenie półgodzinnego doradztwa specjalistycznego dla każdego z 60 Uczestników Projektu. Za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert - w oparciu o wymagania oraz przyjęte kryteria wyboru określone w Zapytaniu ofertowym - uznano ofertę następującego Wykonawcy:
1. Marcin Ognisty


Zapytanie ofertowe nr 5/RR/OKP4

na:
Przeprowadzenie półgodzinnego Doradztwa specjalistycznego dla 60 Uczestników Projektu.

Pobierz pełną treść zapytania: pobierz PDF lub pobierz WORD

Załączniki:
załącznik 1 (PDF), załącznik 1 (Word)
załącznik 2 (PDF), załącznik 2 (Word)
załącznik 3 (PDF), załącznik 3 (Word)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 2/RR/OKP4

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 2/RR/OKP4, tj. na:
1) przeprowadzenie szkoleń w ramach dwóch modułów tematycznych dla 70 Uczestników Projektu;
2) przeprowadzenie godzinnego indywidualnego doradztwa dla 70 Uczestników Projektu w oparciu o indywidualne potrzeby;
3) przeprowadzenie godzinnego grupowego doradztwa dla każdej z 4 grup Uczestników Projektu.

Za najkorzystniejsze spośród złożonych ofert - w oparciu o wymagania oraz przyjęte kryteria wyboru określone w Zapytaniu ofertowym - uznano oferty następujących Wykonawców:
1. Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Malinowski.
2. Zespół: Jacek Pieczonka, Maja Krasucka, Robert Poskart.Zapytanie ofertowe nr 2/RR/OKP4

na:
1. Przeprowadzenie szkoleń w ramach dwóch modułów tematycznych dla 70 Uczestników Projektu.
2. Przeprowadzenie godzinnego indywidualnego doradztwa dla 70 Uczestników Projektu w oparciu o indywidualne potrzeby.
3. Przeprowadzenie godzinnego grupowego doradztwa dla każdej z 4 grup Uczestników Projektu.

Pobierz pełną treść zapytania: pobierz PDF lub pobierz WORD

Załączniki: załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/RR/OKP4

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości" z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 1/RR/OKP4, tj. wybór 3 doradców zawodowych, którzy przeprowadzą rozmowy z Kandydatami na Uczestników Projektu połączone obowiązkowo z przeprowadzeniem testu psychologicznego, celem uzyskania opinii dotyczącej predyspozycji Kandydatów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Za najkorzystniejsze spośród złożonych ofert - w oparciu o wymagania oraz przyjęte kryteria wyboru określone w Zapytaniu ofertowym - uznano oferty następujących Wykonawców:

  1. Agnieszka Ponikowska
  2. Pracownia Rozwoju Osobistego i Zawodowego Izabela Krysa
  3. Ewa ParcejLoga partnerów projektów