NASZE PROJEKTY

Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Zamówienia


ZAPYTANIE O CENĘ nr 4/POKL/6.2/2013
na dostawę teczek, notesów, długopisów.
Pobierz pełną treść zapytania:
Załączniki: Załącznik 1       Załącznik 2       Załącznik 3

25.01.2013: Dot. Części 4 zapytania o cenę nr 4/POKL/6.2/2013: Druk i bindowanie materiałów szkoleniowych przygotowanych dla uczestników projektu – 2 bloki tematyczne, przy czym jeden z w/w bloków tematycznych liczy 12 zagadnień (zbindowane w jeden komplet), drugi 19 (zbindowane w drugi komplet). Zamawiający szacuje, że całość materiałów z obu bloków tematycznych powinna się zamknąć w 100-150 stronach A4, zadruk czarnobiały, dwustronny.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej realizacja zamówienia zostanie zlecona Wykonawcy: Komunikator public relations, ul. Sosnkowskiego 29, 45-272 Opole.ZAPYTANIE O CENĘ nr 3/POKL/6.2/2013
na świadczenie usługi cateringu.
Pobierz pełną treść zapytania:
Załączniki: Załącznik 1       Załącznik 2

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty w Przedmiocie zamówienia: Usługa związana z zapewnieniem cateringu dla uczestników szkoleń i wykładowcy – 20 spotkań x 21 osób = 420 w ramach projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2” i Zapytania ofertowego nr 3/POKL/6.2/2013. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej realizacja zamówienia zostanie zlecona Wykonawcy: Restauracja „Aquarele” ul. Wrocławska 109, 45-837 Opole.
Dziękujemy wszystkim Oferentom za poświęcony czas i gratulujemy Wykonawcy zwycięstwa w postępowaniu.ZAPYTANIE O CENĘ nr 2/POKL/6.2/2013
dostawa teczek, notesów, długopisów i bindowanie.
Postępowanie zostało unieważnioneZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/6.2/2013
przeprowadzenie szkoleń i doradztwa indywidualnego
Pobierz pełną treść zapytania:
Załączniki: Załącznik 1       Załącznik 2       Załącznik 3       Załącznik 4ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/POKL/6.2/2012
dostawa materiałów biurowych, informacyjnych i książek
Pobierz pełną treść zapytania:
Załączniki: Załącznik 1       Załącznik 2ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/POKL/6.2/2012
nabór na doradcę zawodowego/psychologa
Pobierz pełną treść zapytania:
Załączniki: Załącznik 1       Załącznik 2       Załącznik 3       Załącznik 4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: pobierzZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/POKL/6.2/2012
nabór członków Zespołu Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Oceny Wniosków.
Pobierz pełną treść zapytania:
Załączniki: Załącznik 1       Załącznik 2       Załącznik 3       Załącznik 4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: pobierzZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/POKL/6.2/2012
na wykonanie projektu graficznego oraz druku plakatów oraz ulotka.
Pobierz pełną treść zapytania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: pobierzZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/6.2/2012
na przygotowanie do druku i publikację ogłoszenia.
Pobierz pełną treść zapytania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: pobierzZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/6.2/2012
na produkcję i emisję spotu radiowego.
Pobierz pełną treść zapytania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: pobierz