NASZE PROJEKTY


Uwaga! Wydłużamy rekrutację do projektu

« wstecz

16.02.2017

Formularze zgłoszeniowe wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji należy składać w Biurze Projektu - Stowarzyszeniu " Promocja Przedsiębiorczości", przy ul. Damrota 4 (III p.) w Opolu, w dniach od 17.02.2017 r. do 28.02.2017 r., w godzinach od 8:30 do 15:00. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. W ostatnim dniu naboru tj. w dniu 28.02.2017 r. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami będą przyjmowane do godziny 14:00.

« wsteczLoga partnerów projektów