NASZE PROJEKTY


Wstępna Lista Rankingowa

« wstecz

26.05.2017

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej przez Zespół Komisji Rekrutacyjnej ogłaszamy wstępną listę rankingową Uczestników projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4" w podziale na kobiety i mężczyzn.
- wstępna lista rankingowa Uczestników - kobiety
- wstępna lista rankingowa Uczestników - mężczyźni

Ponadto ogłaszamy wstępną listę rezerwową Uczestników projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4" w podziale na kobiety i mężczyzn.
- wstępna lista rezerwowa Uczestników - kobiety
- wstępna lista rezerwowa Uczestników - mężczyźni

Informujemy, iż zgodnie z § 8 Regulaminu Rekrutacji do projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4" uczestnikiem projektu może zostać osoba, która uzyska co najmniej 60% ogólnej liczby punktów możliwych do zdobycia tj. 18 punktów.

Jednocześnie informujemy, iż formularze rekrutacyjne nr 101/FR/SPP/OKP4/2017 i nr 21/FR/SPP/OKP4/2017 zostały odrzucone na etapie oceny formalnej.

« wsteczLoga partnerów projektów