NASZE PROJEKTY


Lista Wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego w ramach II Rundy Projektu

« wstecz

29.10.2021

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Projektu pn. "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5" – II Runda zamieszczamy Listę wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego:

Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego

Pisma zawierające informacje dotyczące wyników oceny merytorycznej oraz wytycznych niezbędnych do podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, zostaną przesłane do Państwa drogą elektroniczną.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest miesięcznie, w kwocie netto.

« wsteczLoga partnerów projektów