NASZE PROJEKTY


Aktualizacja Listy Rankingowej po odwołaniach oraz Listy rezerwowej w ramach Projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5"

« wstecz

20.08.2019

Informujemy, iż po przeanalizowaniu złożonych przez Uczestników Projektu rezygnacji z otrzymania dofinansowania w ramach dotacji - ostatecznie do Stowarzyszenia "Promocja Przedsiębiorczości" wpłynęły dwie oficjalne rezygnacje. W związku z powyższym zamieszczamy zaktualizowane: Listę Rankingową po odwołaniach oraz Listę rezerwową:

Lista rankingowa po odwołaniach.pdf
Lista rezerwowa.pdf

W związku z rezygnacją 2 osób z otrzymania dofinansowania w ramach dotacji, ostatecznie, Uczestnicy Projektu, którzy mają zagwarantowane wsparcie finansowe to osoby, które zajęły miejsca na Liście Rankingowej po odwołaniach w pozycjach od nr 1 do nr 11.

Wnioski o numerach: 8/WD/SPP/OKP5/2019, 31/WD/SPP/OKP5/2019, 36/WD/SPP/OKP5/2019 zostały odrzucone na etapie oceny merytorycznej.

Pisma zawierające informacje dotyczące wyników oceny merytorycznej oraz wytycznych niezbędnych do podpisania Umowy na otrzymanie dotacji, zostaną przesłane do Państwa drogą elektroniczną.

« wsteczLoga partnerów projektów