NASZE PROJEKTY


Zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 4/SPP/OKP5

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 4/SPP/OKP5, tj. Nabór członków Komisji Oceny Wniosków (KOW) – 2 Ekspertów zewnętrznych.
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 16.05.2019 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 4/SPP/OKP5 dokonano wyboru ofert następujących Wykonawców:
1. Maja Krasucka
2. Agnieszka Bobrowska

Oferty spełniły wszystkie stawiane wymogi i okazały się być najkorzystniejsze w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 2/SPP/OKP5

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 2/SPP/OKP5, tj. na: przeprowadzenie szkoleń w ramach dwóch modułów tematycznych: Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej i prawo pracy oraz Rachunkowość i finanse, Biznes plan (w tym pomoc w opracowaniu i przygotowaniu wniosków o otrzymanie dotacji na założenie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe) dla 70-Uczestników Projektu (w każdym module po cztery grupy szkoleniowe po 20-godz. lekcyjnych, łącznie 160 godzin lekcyjnych w ramach dwóch modułów).

Za najkorzystniejsze w ramach złożonych ofert - w oparciu o wymagania oraz przyjęte kryteria wyboru określone w Zapytaniu ofertowym - uznano oferty następujących Wykonawców:

1. Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Malinowski
2. Zespół: Jacek Pieczonka, Robert Poskart, Krzysztof Ćwieląg, Andrzej Drzewiecki
Zapytanie ofertowe nr 2/SPP/OKP5

na:
Przeprowadzenie szkoleń w ramach dwóch modułów tematycznych: Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej i prawo pracy oraz Rachunkowość i finanse, Biznes plan (w tym pomoc w opracowaniu i przygotowaniu wniosków o otrzymanie dotacji na założenie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe) dla 70-Uczestników Projektu (w każdym module po cztery grupy szkoleniowe po 20-godz. lekcyjnych, łącznie 160 godzin lekcyjnych w ramach dwóch modułów).

Pobierz pełną treść zapytania: pobierz PDF lub pobierz WORD

Załączniki:
załącznik 1 (PDF), załącznik 1 (Word)
załącznik 2 (PDF), załącznik 2 (Word)
załącznik 3 (PDF), załącznik 3 (Word)
załącznik 4a (PDF), załącznik 4a (Word)
załącznik 4b (PDF), załącznik 4b (Word)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/SPP/OKP5

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 1/SPP/OKP5, tj. Nabór członków Zespołu Komisji Rekrutacyjnej (ZKR) – 4 Ekspertów zewnętrznych.
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 18.02.2019 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/SPP/OKP5 dokonano wyboru ofert następujących Wykonawców:
1. Maja Krasucka
2. Jacek Pieczonka
3. Robert Poskart
4. Agnieszka Bobrowska

Oferty spełniły wszystkie stawiane wymogi i okazały się być najkorzystniejsze w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.

Loga partnerów projektów