NASZE PROJEKTY


Lista Rankingowa osób dorosłych z niepełnosprawnościami

« wstecz

03.01.2020

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach naboru ogłaszamy Listy Rankingowe potencjalnych Uczestników Projektu "Recepta na uśmiech 3" - dot. osób dorosłych z niepełnosprawnościami, w podziale na kobiety i mężczyzn. Jednocześnie ogłaszamy Listę odrzuconych formularzy rekrutacyjnych.
Ponadto informujemy, iż na początku stycznia 2020 r., będziemy się z Państwem kontaktować w celu umówienia terminu podpisania dokumentów uczestnictwa w projekcie oraz ustalenia harmonogramu spotkań z zespołem specjalistów w celu opracowania ścieżki reintegracji.

Lista rankingowa - mężczyźni
Lista rankingowa - kobiety
Lista odrzuconych formularzy rekrutacyjnych - mężczyźni

« wsteczLoga partnerów projektów