NASZE PROJEKTY


Lista Rankingowa dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami - CHŁOPCY

« wstecz

27.01.2020

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach naboru uzupełniającego ogłoszonego z powody rezygnacji Uczestników Projektu, ogłaszamy Listę Rankingową potencjalnych Uczestników Projektu "Recepta na uśmiech 3" - dot. dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami - CHŁOPCÓW.

Lista rankingowa - Chłopcy

« wsteczLoga partnerów projektów