NASZE PROJEKTY


Lista Rankingowa dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami – II etap

« wstecz

03.11.2021

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach naboru ogłaszamy Listy Rankingowe potencjalnych Uczestników Projektu „Recepta na uśmiech 4” – dot. dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami, w podziale na kobiety i mężczyzn. Jednocześnie ogłaszamy Listę rezerwową formularzy rekrutacyjnych – mężczyzn. Ponadto informujemy, iż będziemy się z Państwem kontaktować w celu umówienia terminu podpisania dokumentów uczestnictwa w Projekcie oraz ustalenia harmonogramu spotkań z zespołem specjalistów w celu opracowania ścieżki reintegracji.

Lista rankingowa – mężczyźni
Lista rankingowa – kobiety
Lista rankingowa-rezerwowa – mężczyźni

« wsteczLoga partnerów projektów